Video Tutorials

1. Video Tutorials on user registration, profile update and course registration. (कृपया यस पोर्टलमा User बनाऊन, आफ्नो Profile अपडेट गर्न र कोर्षमा भगलिन यो भिडियो हेर्नु होला ।) 

2. Video Tutorials on resetting forgotten password of user. (पासवोर्ड बिर्सिनु भएमा पासबोर्ड रिसेट गर्ने तरिका बारे यो भोडियो हेर्नु होला ।)